Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Myszko Iwona

Oddział Kolekcji Dziedzinowych
tel.: 
89 524 64 87, 89 524 51 56
iwona.myszko@uwm.edu.pl