Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Obrębska Agnieszka

Oddział Gromadzenia Zbiorów
tel.: 
89 523 35 80
agnieszka.obrebska@uwm.edu.pl