Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opolska-Moszczyńska Gabriela

Oddział Kontroli Zbiorów
tel.: 
89 524 63 48
gabriela.moszczynska@uwm.edu.pl