Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sadonis Irena

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
tel.: 
89 524 51 15
irena.sadonis@uwm.edu.pl