Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Smogorzewski Piotr

Oddział ds. Komputeryzacji
tel.: 
89 523 49 97, 89 524 51 74
piotr.smogorzewski@uwm.edu.pl