Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Suchto Joanna

Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism
tel.: 
89 523 49 57, 89 524 63 08
joanna.suchto@uwm.edu.pl