Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Szemplińska Elżbieta

Oddział Kolekcji Dziedzinowych
tel.: 
89 524 51 43, 89 524 51 56
elzbieta.szemplinska@uwm.edu.pl