Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Szumowski Janusz

Oddział Administracyjno-Techniczny
tel.: 
89 523 47 45, 89 523 51 67
janusz.szumowski@uwm.edu.pl