Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Szymańska-Jasińska Małgorzata

Oddział Zbiorów Specjalnych
tel.: 
89 524 63 05, 89 524 63 44
malgorzata.szymanska@uwm.edu.pl