Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Urbanowska Ewa

Oddział Wypożyczalni - Wypożyczalnia Główna
tel.: 
89 524 51 66
ewa.urbanowska@uwm.edu.pl