Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Walczak-Wójciak Małgorzata

Oddział Kolekcji Dziedzinowych
tel.: 
89 523 35 45, 89 524 51 56
hanimal@uwm.edu.pl