Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Żakiewicz Stanisława

Oddział Kolekcji Dziedzinowych
tel.: 
89 523 35 45, 89 524 51 56
stanislawa.zakiewicz@uwm.edu.pl