Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zięba Grażyna

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
tel.: 
89 523 32 74
grazyna.zieba@uwm.edu.pl