Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Realizowane projekty

Działalność Upowszechniająca Naukę 2019

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki finansowe na realizację następujących zadań:

  • Reewidencja unikatowych czasopism Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zadanie finansowane w ramach umowy 832/P–DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
  • Rozbudowa katalogu elektronicznego o rekordy analityczne wydawnictw uczelnianych (Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Rolniczej) – zadanie finansowane w ramach umowy 832/P–DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
  • Digitalizacja, scalenie i udostępnienie oraz stworzenie bazy bibliograficznej pierwszego w Polsce katolickiego czasopisma naukowego "Studia Warmińskie" – zadanie finansowane w ramach umowy 832/P–DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Działalność Upowszechniająca Naukę 2018

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki finansowe na realizację następujących zadań:

  • Rozbudowa katalogu komputerowego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poprzez retrospektywne opracowanie zbiorów (kontynuacja) – zadanie finansowane w ramach umowy 538/P–DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.
  • Poszerzenie dostępu do informacji o proweniencji książek wydanych w latach 1801–1945 (kontynuacja) – zadanie finansowane w ramach umowy 538/P–DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.
  • Bibliografia czasopisma naukowego „Przegląd Weterynaryjny” wydawanego w latach 1886–1939 we Lwowie – zadanie finansowane w ramach umowy 538/P–DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

 

Działalność Upowszechniająca Naukę 2017

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki finansowe na realizację następujących zadań:

  • Rozbudowa katalogu komputerowego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poprzez retrospektywne opracowanie zbiorów - zadanie finansowane w ramach umowy 649/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.
  • Poszerzenie dostępu do informacji o proweniencji książek wydanych w latach 1801–1939 – zadanie finansowane w ramach umowy 649/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

  • Digitalizacja dziedzictwa kulturowego II Rzeczpospolitej Polskiej w kolekcji Biblioteki Naukowej Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie im. Stefana Grzyckiego (digitalizacja czasopisma naukowego "Przegląd Weterynaryjny") - zadanie finansowane w ramach umowy 649/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.