Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sekcja Centrum Dokumentacji Europejskiej

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. II, pok. 206 (Kolekcja Żółta)

tel.: 89 524-64-87

e-mail: cde@uwm.edu.pl

www: cde.uwm.edu.pl

mgr Olga Gierulska, kustosz


Opis:

Funkcjonuje od 1998 r. jako jeden z ośrodków tego typu działających przy wyższych uczelniach w Polsce. Gromadzi i udostępnia dokumenty i wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej (w języku angielskim). Znajdują się tutaj krajowe wydawnictwa o tematyce unijnej.