Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sekcja Promocji

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, II piętro, pok. 209

tel.: 89 524 51 46

e-mail: bib.promocja@uwm.edu.pl


Kierownik: mgr Katarzyna Bikowska, adiunkt biblioteczny

Starsi bibliotekarze :   mgr Elżbieta Stawska

                                 mgr Maciej Rynarzewski


Opis oddziału:

Koordynacja działań promocyjnych Biblioteki Uniwersyteckiej UWM i kreowanie wizerunku Biblioteki jako jednostki nowoczesnej, dynamicznej, reagującej na zmieniające potrzeby użytkowników. Istotą prac sekcji są działania, które wpływają na zwiększenie komunikatywności z użytkownikami oraz budowanie bazy kontaktów współpracy z instytucjami kultury i nauki na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Zakres działania:

 • Prowadzenie działań promujących ofertę naukową, dydaktyczną, kulturalną i usługową Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie (BU UWM);
 • Współpraca z innymi instytucjami nauki i kultury oraz mediami w celu popularyzacji usług i imprez realizowanych przez BU UWM (kompleksowa obsługa promowania działań BU UWM w prasie, radiu i TV);
 • Przygotowanie i wysyłka informacji (zaproszenia na wydarzenia, informację na stronę www itp.)
 • Współpraca z partnerami zewnętrznymi;
 • Działania w mediach społecznościowych;
 • Projektowanie i przygotowanie materiałów graficznych, informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych;
 • Koordynacja działalności wystawienniczej w budynku BU UWM;
 • Relacje foto/wideo z wydarzeń realizowanych przez BU UWM;
 • Opracowanie i aktualizacja informatorów o BU UWM oraz realizacja kampanii informacyjno-promocyjnych;
 • Współudział w przygotowaniu imprez naukowych i kulturalnych w UWM;
 • Wsparcie promocyjne wybranych wydarzeń ogólnopolskich związanych z promocją czytelnictwa, nauki i kultury;
 • Inicjowanie i organizowanie własnych wydarzeń kulturalnych i promocyjnych;
 • Obsługa strony www;
 • Realizacja innych zleconych przez Dyrekcję prac, wynikających z aktualnie prowadzonych prac w sekcji.