Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wycieczki, zwiedzanie Biblioteki

Kolekcja Dydaktyczna

tel. 89 523-36-83

e-mail: bib.kol.dyd@uwm.edu.pl

Kierownik: mgr Małgorzata Wiśniewska, kustosz

Formularz zgłoszenia zorganizowania wycieczki