Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

ul. Oczapowskiego 12B, segment 2, parter, pok. 11

tel.: 89 523-38-82

e-mail: bib.wyp.miedzybiblioteczna@uwm.edu.pl


Nadzór merytoryczny:  mgr Jolanta Gałecka, kustosz

Kustosze            mgr inż. Maria Krawczyk
  mgr Izabela Moszczyńska

 


Opis oddziału:

Zajmuje się sprowadzaniem z innych bibliotek, na indywidualne zamówienie użytkownika,  wydawnictw niedostępnych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej  oraz  innych bibliotekach Olsztyna.

Udostępnia (wypożycza lub wykonuje kopie) innym bibliotekom  krajowym i zagranicznym, zamawiane przez nie wydawnictwa z własnych zbiorów.