Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

AGRIS

Dostęp: 
online
Typ: 
zagraniczna baza bibliograficzno-abstraktowa
Zasięg czasowy: 
od 1975 r.

Baza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Zawiera streszczenia niepublikowanych raportów technicznych, prac naukowych i materiałów konferencyjnych.