Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

CeON Repozytorium

Dostęp: 
online
Typ: 
repozytorium

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CeON) jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego.
Są w nim udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne,
raporty czy rozprawy doktorskie.
W repozytorium zostało umieszczonych ponad 4800 publikacji polskich naukowców.
Dostęp do wszystkich materiałów jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.