Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

e-LiS

Dostęp: 
online
Typ: 
zagraniczna baza pełnotekstowa
Zasięg czasowy: 
od 2003 r.

Międzynarodowe otwarte repozytorium gromadzące materiały z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Powstało w roku 2003. Archiwum jest bezpłatne i dostępne zgodnie z ideą Open Access.