Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

EBSCOhost

Dostęp: 
w sieci UWM
dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu
Typ: 
zagraniczna baza pełnotekstowa
Zasięg czasowy: 
zróżnicowany w zależności od tytułu

Platforma informacyjna umożliwiająca m.in. dostęp do takich baz jak Academic Search Complete, Business Source Complete, Medline.