Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

JoVE - Journal of Visualized Experiments

Dostęp: 
w sieci UWM
dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu
Typ: 
zagraniczna baza pełnotekstowa

JoVE to baza video-artykułów typu peer-review z Impact Factor (IF) w dziedzinie nauk ścisłych, medycyny i inżynierii. (Science, Technology, Engineering, Math).

Sekcja VIDEO JOURNAL: Biology, Chemistry, Immunology and Infection, Neuroscience, Development Biology, Engineering, Medicine, Environment, Bioengineering, Behavior, Cancer Research, Genetics

Sekcja SCIENCE EDUCATION: Chemistry, Basic Biology, Physics, Advanced Biology, Engineering, Psychology, Clinical Skills, Environmental Sciences,

Od 2006 roku JoVE wydało ponad 8.000 publikacji, do których wizualizacje HD video zostały przygotowane w laboratoriach najlepszych instytucji badawczych (m.in. Harvard University, University of Oxford, ETH Zurich, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN etc.).

Dlaczego JoVE?
•    8.000+ recenzowanych video-artykułów JoVE Journal
•    ok. 600 wizualizacji Science Education
•    100+ nowych artykułów każdego miesiąca
•    13 indywidualnych sekcji o szerokim zakresie tematów naukowych
•    16.000+ autorów z renomowanych uczelni i instytucji badawczych
•    JoVE znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
     (poz. 7831), zdobywając 30 punktów z listy A
•    Artykuły są indeksowane w Web of Science, PubMed, Medline, Scopus etc.