Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

LEX

Dostęp: 
w sieci UWM
dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu
nieograniczona ilość dostępów w sieci uczelni
Typ: 
polska baza pełnotekstowa
Zasięg czasowy: 
od 1918 r.; aktualizacja codzienna

LEX Omega Akademia

Opis: Baza prawnicza zawierająca wykaz aktów prawnych zawartych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Zamieszcza również opisy aktów prawa opublikowanych w wybranych resortowych dziennikach urzędowych (MEN, MF, MPiPS, MS, MSWiA, NBP, ZUS), aktów prawa miejscowego oraz wybór aktów prawa Unii Europejskiej.

W bazie LEX jest dostępna bibliografia prawnicza PAN od 1976 r. (aktualizacja kwartalna) oraz Czytelnia Czasopism Prawniczych, a ponadto orzecznictwo polskie i UE oraz inne wykładnie przepisów, szczegółowe komentarze do przepisów prawnych i glosy orzeczeń, obszerne omówienia i monografie prawnicze, praktyczne porady i wyjaśnienia, wzory aktów prawa miejscowego, wzory umów i pism, formularze, informatory, dane teleadresowe.

Zawarte moduły:

 • Akty korporacyjne – szkolnictwo wyższe, Dz.U., M.P., dzienniki resortowe, dzienniki wojewódzkie
 • Pomniki prawa, projekty ustaw, akty korporacyjne, dzienniki UE
 • Orzecznictwo administracyjne
 • Pisma urzędowe
 • Komentarze: Prawo Cywilne, Prawo Karne, Prawo Publiczne, Prawo Pracy
 • Monografie: Prawo Cywilne, Prawo Karne, Prawo Publiczne, Prawo Pracy
 • Czasopisma online
 • Omówienia orzeczeń (prawo europejskie)
 • Glosy
 • LEX Navigatory (interaktywne schematy procedur, prezentujące krok po kroku czynności uczestników postępowań): Postępowanie Administracyjne, Postępowanie Cywilne, Postępowanie Karne, Zamówienia Publiczne
 • Pakiety specjalistyczne (unikatowe dokumenty opracowane przez specjalistów w danej dziedzinie): Księgowość, Kadry, Ochrona Środowiska, Zamówienia Publiczne
 • Linie orzecznicze – dokumenty prezentujące w usystematyzowany sposób różne istniejące poglądy interpretacyjne organów orzeczniczych na temat określonego zagadnienia prawnego
 • Narzędzia: alerty, aktówka, kalkulatory, wyszukiwarka instytucji, Informator Prawno-gospodarczy, Bibliografia PAN, tłumaczenia, słowniki, LEX Edytor