Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Public Library of Science PLoS

Dostęp: 
online
Typ: 
zagraniczna baza pełnotekstowa

Baza zawiera 7 tytułów recenzowanych czasopism o wysokim Impact Factor (IF).