Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Science Direct (na serwerze ICM)

Dostęp: 
tylko w Bibliotece
Typ: 
zagraniczna baza pełnotekstowa
Zasięg czasowy: 
od 1995 r.

Science Direct jest platformą wydawnictwa Elsevier oferującą dostęp do artykułów z czasopism naukowych, głównie z dziedziny nauk przyrodniczych, technicznych, medycznych, w mniejszym stopniu także z nauk społecznych. Oprócz dostępu na stronie  ICM użytkownicy mogą także korzystać z serwera wydawcy.