Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Science Direct (na serwerze wydawcy)

Dostęp: 
w sieci UWM
dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu
Typ: 
zagraniczna baza pełnotekstowa
Zasięg czasowy: 
od 1995 r.

Science Direct jest bazą wydawnictwa Elsevier oferującą dostęp do artykułów z czasopism naukowych, głównie z dziedziny nauk przyrodniczych, technicznych, medycznych, w mniejszym stopniu także z nauk społecznych.  Oprócz dostępu na stronie wydawcy użytkownicy mogą także korzystać z serwera ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego).