Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

SIGŻ - System Informacji o Gospodarce Żywnościowej

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza bibliograficzno-abstraktowa
Zasięg czasowy: 
od 1997 r.

Baza tworzona jest przez Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie przy współpracy z uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi. Dane pochodzą z artykułów z polskich czasopism, wydawnictw seryjnych, książek, materiałów konferencyjnych i aktów prawnych. Dostępne są także pełne teksty niektórych artykułów.