Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

SpringerLink

Dostęp: 
w sieci UWM
dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu
Typ: 
zagraniczna baza pełnotekstowa

Baza czasopism, książek i rozdziałów z książek wydawnictwa Springer Verlag, głównie z dziedziny nauk przyrodniczych, technicznych, medycyny, matematyki i informatyki oraz nauk społecznych i humanistycznych. Zasoby elektroniczne Springera udostępniane są równolegle na serwerze ICM oraz na serwerze SpringerLink należącym do wydawcy. Dostęp do całych książek jest ograniczony do nielicznych pozycji.