Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wiley Online Library

Dostęp: 
w sieci UWM
dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu
Typ: 
zagraniczna baza pełnotekstowa
Zasięg czasowy: 
od 1997 r.

Baza czasopism o tematyce obejmującej m.in. takie dziedziny wiedzy, jak: nauki biologiczne i fizyczne, technika, medycyna, nauki społeczne i humanistyczne. Archiwalne numery niektórych tytułów czasopism mają status Open Access, co oznacza bezpłatny dostęp dla wszystkich.