Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bazy danych

 

           

 


 

Oferujemy następujące rodzaje źródeł elektronicznych :

  • zagraniczne bazy abstraktowe - Medline, Web of Science Core Collection, SCOPUS
  • serwisy pełnotekstowe (konsorcja czasopism zagranicznych) – EBSCOhost, Science Direct, Emerald, ProQuest, SpringerLink, Wiley Online Library

  • polskie bazy bibliograficzne: Bazy Biblioteki Narodowej, AGRO, SIGŻ (System Informacji o Gospodarce Żywnościowej), Polska Bibliografia Lekarska, BAZTECH, Bibliografia Warmii i Mazur

  • polskie bazy pełnotekstowe – EMIS Emerging Markets, Legalis (System Informacji Prawnej), LEX

  • bazy książek elektronicznych – Knovel, Ibuk Libra, eBOOK ACADEMIC COLLECTION, LWW Health Library

  • polskie e-czasopisma

  • biblioteki cyfrowe

 

 Wśród wymienionych wyżej źródeł możemy wyróżnić dwie grupy zasobów:

  • zasoby ogólnodostępne (polskie bibliograficzne bazy danych, biblioteki cyfrowe, e-czasopisma polskie i zagraniczne w wolnym dostępie)

  • zasoby licencjonowane prenumerowane przez Bibliotekę Uniwersytecką UWM (abstraktowe i pełnotekstowe bazy danych, e-czasopisma, e-książki), dostępne w komputerowej sieci uczelnianej lub po zalogowaniu z komputerów domowych.