Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dostępy testowe

Zapraszamy do korzystania z nowych baz w dostępie testowym:


ProQuest One Academic


ProQuest One Academic zapewnia dostęp do czterech podstawowych grup zasobów multidyscyplinarnych (ProQuest Central, Academic Complete, Academic Video Online i ProQuest Dissertations & Theses Global). Wszystkie te typy zasobów oferują opcję krzyżowego wyszukiwania w ramach przyjaznej użytkownikowi, elastycznej, dostosowanej do urządzeń mobilnych platformy ProQuest.

Zawartość pakietu:

ProQuest Central™
Połączenie najczęściej wykorzystywanych baz danych na świecie w celu stworzenia najbardziej kompletnych multidyscyplinarnych zbiorów badawczych. Znajdziemy tu treści ze wszystkich głównych obszarów tematycznych, m.in. biznesu, zdrowia i medycyny (w tym pielęgniarstwa), nauk społecznych, sztuk pięknych i nauk humanistycznych, edukacji, nauki, inżynierii i religii.

Academic Video Online
Najbardziej kompleksowa subskrypcja transmisji strumieniowej wideo, jaka jest dostępna dla bibliotek. Uporządkowana pod kątem użytkowników akademickich baza Academic Video Online obejmuje ponad 66 tys. tytułów z najróżniejszych dziedzin, takich jak antropologia, biznes, doradztwo, film, zdrowie, historia, muzyka – i wiele innych. Ponad 14 tys. tytułów dostępnych jest wyłącznie na ProQuest.

Academic Complete®
Ponad 150 tys. ebooków z różnych dziedzin, zapewniająca nieograniczony dostęp wielu użytkownikom jednocześnie – a przy tym zaawansowane narzędzia badawcze i pliki do pobrania bez DRM. Tu obowiązuje nacisk na jakość – nie ilość. Starannie wyselekcjonowane tytuły Academic Complete pochodzące od wiodących wydawców wspierają programy nauczania, odpowiadają na trendy w zakresie liczby absolwentów i pojawianie się nowych kursów i kierunków studiów.

ProQuest Dissertations & Theses Global™
Największy cyfrowy zbiór zawierający 4.5 mln prac dyplomowych i doktorskich (2.5 mln w dostępie pełnotekstowym). Baza, którą zaprojektowano jako oficjalne zewnętrzne repozytorium Amerykańskiej Biblioteki Kongresu, zawiera bogate materiały z Ameryki Północnej i innych regionów – zarówno historyczne, jak i bieżące.

Test potrwa do 14 czerwca 2019 r.

Dostęp: w sieci UWM, poza siecią dla uprawnionych użytkowników.

Więcej informacji


Jove - Lab Manual


Nowy dział Jove Science Education: Lab Manual zawierający filmy instruktażowe dla uczniów i studentów nauk biologicznych dotyczące podstaw pracy w laboratorium.

Test potrwa do 30 czerwca 2019

Dostęp: w sieci UWM, poza siecią dla uprawnionych użytkowników.


BioOne COMPLETE


BioOne COMPLETE  to pełnotekstowa baza danych zawierająca ponad 208 wysokiej jakości, subskrybowanych i ogólnodostępnych (Open Access) tytułów z dziedziny nauk biologicznych, ekologii i nauk środowiskowych. Tematyka czasopism: agronomia, biochemia i biologia molekularna, biofizyka, entomologia, genetyka i dziedziczenie, geografia fizyczna, geologia, inżynieria, leśnictwo, limnologia, mikrobiologia, nauki o roślinach, nauki o środowisku, ornitologia, paleontologia, parazytologia, radiologia, medycyna nuklearna, rolnictwo, nabiał i nauki o zwierzętach, rybołówstwo, weterynaria, zdrowie publiczne. 

Prezentacja BioOne

Lista czasopism

Test potrwa do 18 maja 2019 r.

Dostęp: w sieci UWM, poza siecią dla uprawnionych użytkowników.


Wcześniej testowane