Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dostępy testowe

Zapraszamy do korzystania z nowych baz w dostępie testowym:


SAGE Business 

Baza SAGE Business Cases to pierwszy elektroniczny zbiór studiów przypadków biznesowych dostosowana do potrzeb bibliotek – zapewnia wykładowcom, studentom i naukowcom nieograniczony dostęp do 2 500 globalnych i wiarygodnych przykładów ze świata biznesu. Nasza platforma Sage Knowledge pozwala na łatwe przeglądanie, pobieranie i udostępnianie zasobów, a także ich integrację z materiałami referencyjnymi, książkowymi i wideo wydawnictwa SAGE, tworząc bogate środowisko akademickie i dając ulepszone możliwości wyszukiwania.

Data Planet

Data Planet jest największą baza statystyczną na świecie. Zawiera ok 6.2 mld danych z ponad 70 różnych źródeł, takich jak: IMF, European commission Digital Agenda for Europe, OECD, World Stock Market Prices, United Nations High Commissioner for Refugees Population Statistics road Willi innych. Dane przedstawione są w postaci rozmaitych tabeli, grafik, rankingów oraz map, a baza umożliwia ich porównywanie że sobą. Wszystkie dane mogą być wyeksportowane w różnych formatach w zależności od potrzeby użytkownika. Baza pokrywa szeroki zakres tematyczny: finanse, rachunkowość, bankowość, nauki polityczne oraz socjologiczne,  zatrudnienie, przemysł, etc.

SAGE Journals

Test potrwa do 29 marca 2019

Dostęp: w sieci UWM, poza siecią dla uprawnionych użytkowników.


Embase


Baza Embase to bibliograficzno-abstraktowa baza danych biomedycznych. Obejmuje ona najważniejszą międzynarodową literaturę biomedyczną od 1947 r. do dnia dzisiejszego. Zawiera opisy z ponad 8500 czasopism w tym tytuły MEDLINE. Baza obejmuje m.in. dziedziny: biomedycynę, farmację, farmakologię, toksykologię, farmakoekonomikę, medycynę alternatywną, biotechnologię.

Test potrwa do 3 kwietnia 2019

Dostęp: w sieci UWM, poza siecią dla uprawnionych użytkowników.


Nowe bazy w dostępie testowym w EBSCOhost:

MLA International Bibliography with Full Text jest pełnotekstową wersją bazy bibliograficznej MLA International Bibliography. Baza jest wydawana przez Modern Language Association (MLA), i zawiera elektroniczną wersję bibliografii oraz zapewnia użytkownikom dostęp do pełnego tekstu do blisko 1,000 pełnotekstowych czasopism. Część bibliograficzna bazy sięga lat 1920-tych i zawiera ponad 2.8 miliona rekordów bibliograficznych.
Tematyka obejmuje: literaturę, języki współczesne, językoznawstwo, folklor, teorię literatury i krytykę literacką, sztukę dramatyczną jak również historyczne aspekty drukarstwa i działalności wydawniczej.
Baza zawiera również informacje na temat retoryki i kompozycji, historii, teorii i praktyki nauki języka i literatury.

MLA Directory of Periodicals, to baza w której użytkownicy znajdą informacje o blisko 6,000 czasopism o książek, z których pochodzą rekordy bibliograficzne zawarte w bazie, oraz MLA Thesaurus, własny tezaurus stowarzyszenia MLA, używający deskryptorów dla każdego rekordu w bibliografii i przeszukiwalny katalog wybitnych autorów z hiperłączami do krótkich przypisów.

 

Test potrwa do 30 kwietnia 2019

Dostęp: w sieci UWM, poza siecią dla uprawnionych użytkowników.


BioOne COMPLETE


BioOne COMPLETE  to pełnotekstowa baza danych zawierająca ponad 208 wysokiej jakości, subskrybowanych i ogólnodostępnych (Open Access) tytułów z dziedziny nauk biologicznych, ekologii i nauk środowiskowych. Tematyka czasopism: agronomia, biochemia i biologia molekularna, biofizyka, entomologia, genetyka i dziedziczenie, geografia fizyczna, geologia, inżynieria, leśnictwo, limnologia, mikrobiologia, nauki o roślinach, nauki o środowisku, ornitologia, paleontologia, parazytologia, radiologia, medycyna nuklearna, rolnictwo, nabiał i nauki o zwierzętach, rybołówstwo, weterynaria, zdrowie publiczne. 

Prezentacja BioOne

Lista czasopism

Test potrwa do 18 maja 2019 r.

Dostęp: w sieci UWM, poza siecią dla uprawnionych użytkowników.


Wcześniej testowane