Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dostępy testowe


Karger - eJournal Complete Collection


Kolekcja biomedycznych czasopism pełnotekstwoych wydawnictwa Karger. Karger oferuje dostęp do numerów bieżących w trybie natychmiastowym - przed publikacją w wersji drukowanej (online first).
Wydawca skupiający się wyłącznie na medycynie (siedziba w Szwajcarii)

  • Wszystkie tytuły recenzowane (większość na liście filadelfijskiej)
  • Omówienie najnowszych odkryć naukowych (w tym klinicznych)
  • Kolekcja 82 tytułów czasopism pełnotekstowych wydawnictwa Karger z zakresu medycyny i nauk pokrewnych.
  • Ponad 100 tytułów czasopism wraz z publikacjami Open Access
  • 170 redaktorów naczelnych i 4 000 członków zespołów redakcyjnych
  • 12 500 recenzentów-ekspertów

Test: do 7 listopada 2019 r.
Dostęp: w sieci UWM, poza siecią dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu
Więcej inormacji:

KARGER – informacje o produkcie
Karger eJournal Collection
Karger eJournal Backfile Collection

 


Wcześniej testowane