Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dostępy testowe

Zapraszamy do korzystania z nowych baz w dostępie testowym:


Konsorcjum Thieme


Zapraszamy do testowania kolekcji czasopism medycznych i chemicznych wydawnictwa Georg Thieme.


JSTOR


JSTOR to elektroniczne pełnotekstowe archiwum wiodących czasopism naukowych, zarówno z nauk humanistycznych i społecznych, jak i ścisłych. Dostępne kolekcje JSTOR:

 • Area Studies
 • Arts
 • Business & Economics
 • History
 • Humanities
 • Law
 • Medicine & Allied Health
 • Science & Mathematics
 • Social Sciences
 • Security Studies
 • Sustainability

Test potrwa do 10 sierpnia 2019 r.
Dostęp: w sieci UWM, poza siecią dla uprawnionych użytkowników.


Kolekcja czasopism Oxford University Press


Kolekcja czasopism Oxford University Press to najczęściej cytowane i recenzowane czasopisma z dziedzin nauk matematycznych i przyrodniczych, społecznych, humanistycznych oraz medycyny i prawa. Ponad 70% z nich to tytuły posiadające Impact Factor.

Lista tytułów w dostępie testowym

Test potrwa do 7 sierpnia 2019 r.
Dostęp: w sieci UWM, poza siecią dla uprawnionych użytkowników.


Wcześniej testowane