Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NOWOŚCI


MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) -
publikowanie w  Open Access


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przystąpił do programu Institutional Open Access Program (IOAP) wydawnictwa MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), na mocy którego, wszyscy pracownicy Uniwersytetu mogą publikować swoje artykuły z 10% zniżką w czasopismach tego wydawcy.

MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) jest szwajcarskim wydawcą ponad 200 czasopism publikowanych w modelu Open Access.
Wiele z nich jest indeksowanych w Web of Science i posiada wskaźnik Impact Factor. Zakres tematyczny obejmuje między innymi chemię, materiałoznawstwo, nauki medyczne, fizykę, biologię, inżynierię, ochronę środowiska, nauki społeczne i humanistyczne, ekonomię, informatykę oraz matematykę. 

Aby dodać artykuł do bazy należy:

 • zarejestrować  się (zakładka Register w prawym górnym rogu strony)
 • zalogować się na swoje konto
 • wybrać opcję Submit My Manuscript

Aby  uzyskać rabat za publikację artykułu należy:

 • po dodaniu artykułu do bazy wybrać opcję Display Submitted Manuscripts
 • z prezentowanej listy instytucji wybrać University of Warmia and Mazury

 

Informacje przydatne dla autorów, wydawców oraz użytkowników zainteresowanych dostępem do pełnych tekstów artykułów bieżących i archiwalnych:


ORCID  - unikalny identyfikator dla autorów publikacji naukowych


ORCID  to unikalny identyfikator dla autorów publikacji naukowych, który składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery części oraz zapisanych w formie HTTPS URL ( np. https://orcid.org/0000-0003-1459-4199 ).

 • ORCID jest organizacją not-for-profit i rejestracja identyfikatora jest bezpłatna.
 • Numer ORCID wykorzystywany jest między innymi przy rejestracji i wysyłaniu artykułów naukowych do Wydawców (np. IEEE, WILEY, SPRINGER), przy identyfikacji autorów składających wnioski grantowe np. w programie HORYZONT 2020, czy jako narzędzie pozwalające na zapoznanie się z dorobkiem naukowym danego autora. Za jego pomocą można w prosty sposób w jednym miejscu przedstawić swój dorobek publikacyjny.
 • Publikacje do portalu ORCID można dodawać automatyczynie za pomocą funkcji "Search & Link" między innym z takich baz jak Scopus czy CrossRef lub z serwisu ResearcherID Clarivate Analytics ( więcej informacji ). Publikacje, które nie są indeksowane w wymienionych bazach można także dodać ręcznie.
 • Oprócz publikacji, do profilu mozna dodać takie informacje jak biogram, słowa kluczowe, historię zatrudnienia, czy wykształcenie oraz prowadzone badania.
 • Identyfikator ORCID pojawia się w coraz wiekszej liczbie baz danych przy afiliacjach autora (np. Scopus czy Web of Science).
 • Pomoc i przewodniki dla użytkowników ( więcej )

  FILMY INSTRUKTAŻOWE

 • Tworzenie profilu naukowca w serwisie ORCID
 • Jak połączyć profil ORCID z Researcher ID w bazie Web of Science?
 • Jak połączyć profil ORCID z profilem w bazie Scopus?

        Profil naukowca w ORCID - prezentacja


Narzędzia bibliometryczne:
InCites (dodatek do bazy Web of Science) i SciVal (dodatek do bazy Scopus).


W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki zostały uruchomione roczne licencje pilotażowe do narzędzi bibliometrycznych: InCites (dodatek do bazy Web of Science) i SciVal (dodatek do bazy Scopus).

Narzędzie SciVal

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówiło na rok 2018 licencję pilotażową na dostęp do SciVal. Jest to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które oferuje szybki i łatwy dostęp do wyników badań z ponad 8.500 instytucji naukowych z 220 krajów na całym świecie. SciVal pozwala na analizę i wizualizacje wyników badań, zarówno swoich jak i innych naukowców. Zapewnia również możliwość porównania instytucji badawczych lub krajów, identyfikowania opcji współpracy oraz analizy trendów w badaniach, definiując tym samym nowe tematy badawcze.

Funkcje narzędzia:

 • wizualizacja osiągnięć instytucji naukowych,  
 • porównanie dokonań z innymi jednostkami,  
 • ułatwienie oceny potencjalnych współpracowników oraz partnerów,
 • analiza trendów w świecie nauki - patrz opis.  

Jak rozpocząć korzystanie z SciVal?

 1. Wejdź na platformę Scopus (dostęp tylko z komputerów uczelnianych).
 2. Założ osobiste konto na do któregoś z serwisów Elsevier (Science Direct lub Scopus). Konto można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”. (więcej informacji)
 3. Zaloguj się do Scopus i przejdź do zakładki SciVal.

 


Narzędzie InCites

InCites służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

Korzyści dla Autorów:

 • zdefiniowanie i określenie wpływu swojego dorobku naukowego,
 • ocena dziedzin i obszarów działalności naukowej,
 • stworzenie sieci współpracy zarówno współautorskiej, jaki i międzyinstytucjonalnej,
 • wyszukiwanie odpowiednich dla siebie źródeł do publikacji i określenie kierunków w wybranych obszarach w zakresie publikacji naukowych.

Korzyści dla jednostek naukowych:

 • identyfikacja i zarządzanie działalnością naukowo-badawczą oraz określanie jej efektywności,
 • analiza porównawcza do innych konkurencyjnych lub współpracujących instytucji,
 • wsparcie partnerstwa i współpracy,
 • identyfikacja ekspertów, zarówno wewnątrz jak i poza organizacją,
 • promocja silnych stron i własnej specjalizacji.


Jak rozpocząć korzystanie z InCites?

 1. Wejdź na platformę Web of Science (dostęp tylko z komputerów uczelnianych).
 2. Założ osobiste konto na Web of Science. Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register” (patrz kompendium: zakładka dostęp i logowanie). Uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science.
 3. Zaloguj się do Web of Science i przejdź do zakładki InCites.

Kompendium wiedzy na temat narzędzia