Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inne zbiory


Zbiory elektroniczne


 • Ze zbiorów elektronicznych Biblioteki można korzystać z dowolnego miejsca - na terenie Biblioteki, w sieci UWM i z komputerów domowych.
   
 • Dostęp do e-zbiorów jest możliwy dla uprawnionych użytkowników (osoby posiadające kartę biblioteczną).
   
 • Logowanie odbywa się na podstawie loginu (ID) i hasła do konta bibliotecznego.

 

E-zbiory stanowią: 

 • zagraniczne bazy abstraktowe - Medline, Web of Science Core Collection, SCOPUS;

 • serwisy pełnotekstowe (konsorcja czasopism zagranicznych) – EBSCOhost, Science Direct, Emerald, ProQuest, SpringerLink, Wiley Online Library;

 • polskie bazy bibliograficzne: Bazy Biblioteki Narodowej, AGRO, SIGŻ (System Informacji o Gospodarce Żywnościowej), Polska Bibliografia Lekarska, BAZTECH, Bibliografia Warmii i Mazur;

 • polskie bazy pełnotekstowe – Infor Lex Expert, EMIS Emerging Markets, Legalis (System Informacji Prawnej), LEX;

 • bazy książek elektronicznych – Knovel, eBook Academic Collection (EBSCOhost), IBUK Libra;

 • polskie e-czasopisma;

 • biblioteki cyfrowe;

 Wśród wymienionych wyżej źródeł możemy wyróżnić dwie grupy zasobów:

 • zasoby ogólnodostępne (polskie bibliograficzne bazy danych, biblioteki cyfrowe, e-czasopisma polskie i zagraniczne w wolnym dostępie);

 • zasoby licencjonowane (abstraktowe i pełnotekstowe bazy danych, e-czasopisma, e-książki), prenumerowane przez BU, dostępne w komputerowej sieci uczelnianej lub z komputerów domowych - po zalogowaniu.

 


Zbiory specjalne


 

 • ze zbiorów specjalnych korzystamy wyłącznie na miejscu, nie są one udostępniane do kopiowania,
   
 • zbiory wydane do 1945 roku (w tym stare druki), prace doktorskie obronione na UWM, zbiory kartograficzne, ikonograficzne, audiowizualne (płyty winylowe, CD, DVD, kasety video), mikrofilmy oraz mikrofisze udostępniane w Oddziale Zbiorów Specjalnych,
   
 • dokumenty normalizacyjne i patentowe udostępniane w Oddziale Zbiorów Specjalnych.