Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Książki

 


Wypożyczanie - podstawowe informacje


 

Wypożyczać można książki:

 •  znajdujące się w Kolekcji Dydaktycznej w wolnym dostępie – na 150 dni (podręczniki) lub 30 dni (literatura piękna)

 • przechowywane w Magazynie Biblioteki, a udostępniane poprzez Wypożyczalnię Główną – na 14 lub 30 dni (po wcześniejszym złożeniu zamówienia)

 • z kolekcji dziedzinowych – tzw. wypożyczenia krótkoterminowe („nocne” i weekendowe). Jednorazowo można wypożyczyć do 5 woluminów książek. Wypożyczenie krótkoterminowe realizowane jest najwcześniej na godzinę przed zamknięciem Biblioteki, a termin zwrotu upływa po pierwszej godzinie pracy Biblioteki następnego dnia roboczego.

 • w filiach bibliotecznych, zgodnie z obowiązującymi regulaminami wewnętrznymi.

 

Limity wypożyczeń:

 • studenci – maksymalnie 10 tytułów książek, łącznie z Wypożyczalni Głównej i Kolekcji Dydaktycznej (pod uwagę brana jest liczba tytułów, a nie tomów)

 • studenci ostatniego roku studiów lub studiujący na dwóch kierunkach – 20 tytułów;

 • pracownicy i doktoranci UWM – 20 tytułów,

 • inne uprawnione osoby (np. emeryci UWM) – 5 tytułów na 30 dni.

 

Opłaty:

 • Za przetrzymanie książki z Magazynu lub Kolekcji Dydaktycznej naliczana jest opłata w wysokości 20 gr za dobę, a w przypadku wypożyczeń krótkoterminowych – 5 zł za dobę.
 • Opłaty pobierane są w Wypożyczalni Głównej. Zamiast opłaty pieniężnej użytkownik może odkupić wskazaną przez bibliotekarza książkę o porównywalnej wartości.
 • Na koniec roku akademickiego studenci mają obowiązek rozliczyć się z Biblioteką.

 

Zwrot książek:

 • Książki zwracamy w tej samej Kolekcji/Wypożyczalni, z których zostały wypożyczone.
 • W Bibliotece Uniwersyteckiej UWM uruchomiono możliwość całodobowego zwrotu książek. WRZUTNIA mieści się z lewej strony budynku, przy wejściu do Biblioteki (na wprost przystanku autobusowego). Zachęcamy do korzystania z nowej opcji po uprzednim zapoznaniu się z zasadami korzystania z wrzutni.

 


Wypożyczanie z Magazynu


 

 • Wypożyczanie książek z Magazynu jest możliwe po wcześniejszym ich zamówieniu. Chcąc zamówić książkę, musimy wyszukać ją w katalogu komputerowym Biblioteki, zamówienie jest możliwe po zalogowaniu się. 
   
 • Zamówione książki odbieramy w Wypożyczalni Głównej w ciągu: 1 tygodnia - studenci studiów stacjonarnych; 3 tygodni - studenci studiów niestacjonarnych i pracownicy UWM.
   
 • Zamówienia są realizowane nastepująco:
  do 8.30 - odbiór po 9.00
  8.30 - 9.30 - odbiór po 10.00
  9.30 - 10.30 - odbiór po 11.00
  10.30 - 11.30 - odbiór po 12.00
  11.30 - 12.30 - odbiór po 13.00
  12.30 - 13.30 - odbiór po 14.00
  13.30 - 14.30 - odbiór po 15.00
  14.30 - 15.30 - odbiór po 16.00
  15.30 - 16.30 - odbiór po 17.00
  16.30 - 17.30 - odbiór po 18.00
  17.30 - 18.30 - odbiór po 19.00
  po 18.30 - odbiór następnego dnia po 9.00
   
 • Czytelnik może samodzielnie przedłużyć książki pierwszy raz. Przedłużenie musi być zrobione zanim upłynie termin zwrotu. Przedłużone mogą być tylko te pozycje, które nie zostały zamówione przez innych czytelników. Kolejne przedłużenie może być dokonane wyłącznie przez bibliotekarza - w Wypożyczalni Głównej lub Kolekcji Dydaktycznej.
   
 • Wszystkie starsze pozycje, których nie ma w katalogu komputerowym,  powinny być sprawdzane w katalogach kartkowych. Wyszukane w katalogu kartkowym wydawnictwa zamawiamy na rewersie bibliotecznym lub na zwykłej kartce. Zamówienie musi zawierać następujące dane: numer karty bibliotecznej = legitymacji i nazwisko czytelnika, nazwisko autora i tytuł książki, sygnaturę (symbol cyfrowy lub cyfrowo-literowy umieszczony na karcie katalogowej w prawym górnym rogu). Zamówienia należy złożyć w Wypożyczalni Głównej, gdzie po 3 dniach można odebrać książki.

 


Wypożyczanie z Kolekcji Dydaktycznej


 

 • Czytelnik samodzielnie wyszukuje i wybiera książki, które chce wypożyczyć.
   
 • Książki ustawione są rzeczowo, o przynależności do działu decyduje ich treść/temat. Działy: 
  - od 0 do 3 (białe etykiety z żółtym paskiem) – nauki społeczne
  - od 5 do 6 (białe etykiety z zielonym paskiem) – nauki przyrodniczo-techniczne
  - od 7 do 9 (białe etykiety z niebieskim paskiem) – nauki humanistyczne oraz literatura piękna.
   
 • Czytelnik może samodzielnie zarejestrować wypożyczenie  za pomocą self-checka – zgodnie z limitem – 10 lub 20 tytułów książek. W przypadku większej liczby egzemplarzy,  np. dzieł wielotomowych, należy zgłosić się do bibliotekarza.


 


Korzystanie na miejscu – wolny dostęp


 

 • Znaczna część zbiorów udostępniana jest w wolnym dostępie, co oznacza m.in., że czytelnik:
  - ma swobodny dostęp do zbiorów,
  - samodzielnie odnajduje potrzebne pozycje na półce lub w katalogu,
  - odkłada materiały biblioteczne na wyznaczone miejsce lub oddaje je bibliotekarzowi,
  - jest zobowiązany do zarejestrowania wypożyczeń materiałów wynoszonych poza daną kolekcję, na teren Biblioteki.  
   
 • Wyłącznie na miejscu można korzystać z książek oznaczonych w katalogu komputerowym statusem „Wolny dostęp” lub „Na miejscu”.
   
 • Wszystkie książki znajdujące się w wolnym dostępie są zarejestrowane w Katalogu komputerowym, gdzie znajduje się informacja o ich lokalizacji. Aby znaleźć książkę na półce należy sprawdzić Symbol działu.
   
 • Na półkach, w obrębie poszczególnych działów, książki ustawione są w kolejności alfabetycznej.
   
 • Na miejscu można korzystać z książek w następujących kolekcjach:

  - Kolekcja Nauk Społecznych – Żółta - publikacje z zakresu m.in.: dziennikarstwa, filozofii, teologii, socjologii, nauk ekonomicznych, prawa i administracji, pedagogiki, reklamy.
  - Sekcja Centrum Dokumentacji Europejskiej - publikacje związane z Unią Europejską
  - Kolekcja Nauk Przyrodniczo-Technicznych – Zielona - publikacje z zakresu m.in.: matematyki, informatyki, ekologii, geodezji, biologii, zoologii, medycyny, medycyny weterynaryjnej, nauk technicznych, nauk rolniczych, technologii żywienia i żywności, organizacji i zarządzania, rachunkowości, architektury, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, geografii.
  - Kolekcja Nauk Humanistycznych – Niebieska - publikacje z zakresu m.in.: sztuki, malarstwa, muzyki, filmu, teatru, sportu, turystyki, literatury, historii, językoznawstwa, archeologii, sztuki wojennej, biografie.
  - Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism - wydawnictwa informacyjne, słowniki i encyklopedie.
  - Oddział Zbiorów Specjalnych - zbiory wydane do 1945 roku, książki z zakresu bibliologii, bibliografie ogólne i dziedzinowe, wydawnictwa dotyczące Warmii i Mazur.