Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opis katalogów kartkowych


Katalogi kartkowe książek 


 
 • Katalogi kartkowe książek znajdują się w holu Biblioteki Uniwersyteckiej na parterze.
   
 • Katalogi te obejmują część zbiorów sprzed 1994 r. byłych bibliotek Akademii Rolniczo-Technicznej (ART), Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) oraz bibliotek jednostek naukowo-badawczych UWM, niezarejestrowanych w katalogu komputerowym.
   
 • Jest to katalog alfabetyczny, który pozwala znaleźć poszukiwaną książkę, gdy znany jest autor lub tytuł (w przypadku wydawnictw zbiorowych). Dla ułatwienia poszukiwań stosowane są karty "odsyłacze" kierujące od współautorów, redaktora itp.
   
 • Podstawą szeregowania kart katalogowych jest alfabet polski.  W przypadku alfabetu innego niż łaciński, przy opisie katalogowym stosuje się transliterację, tj. zastępuje się litery innego alfabetu ich odpowiednikami w alfabecie łacińskim.
   
 • Zamówienie na książkę z katalogu kartkowego składamy na rewersie lub na zwykłej kartce.Powinno ono zawierać: nazwisko i numer karty czytelnika, nazwisko autora i tytuł zamawianej pozycji, sygnatury książki (z prawego, górnego rogu karty katalogowej). Rewersy należy złożyć w Wypożyczalni Głównej, gdzie po 3 dniach odbieramy zamówione książki.
   
 • Z katalogu kartkowego książek korzystamy wtedy, gdy nie znajdziemy poszukiwanej przez nas pozycji w katalogu online.

 


Katalog kartkowy czasopism


 
 • Kartkowy katalog czasopism  rejestruje tytuły polskich i zagranicznych czasopism byłych bibliotek Akademii Rolniczo-Technicznej (ART) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) otrzymanych do 1997 r.
   
 • Znajduje się on w Informacji Naukowej  i Czytelni Czasopism (I piętro).
   
 • Karty z opisem poszczególnych czasopism ułożone są alfabetycznie, wg pierwszych wyrazów tytułów, bez uwzględnienia rodzajników.
   
 • Aby zamówić czasopismo z katalogu kartkowego, należy wypełnić rewers, podając: nazwisko i numer karty czytelnika, tytuł czasopisma, rok i numer, sygnaturę.
   
 • Rewersy składamy w Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism (I piętro), gdzie odbieramy zamówione czasopisma, z których korzystamy wyłącznie na terenie Biblioteki.
   
 • Z katalogu kartkowego czasopism  korzystamy wtedy, gdy nie znajdziemy poszukiwanej przez nas pozycji w katalogu online.

 


Katalog kartkowy prac doktorskich


 
 • Katalog rejestruje prace doktorskie ze zbiorów byłych bibliotek Akademii Rolniczo-Technicznej (ART) i  Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) oraz obronione na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
   
 • Znajduje się w Oddziale Zbiorów Specjalnych (I piętro).
   
 • Jest to katalog alfabetyczny, w którym pozycje można wyszukiwać według autora danej pracy.
   
 • Prace doktorskie udostępniane są na miejscu w Oddziale Zbiorów Specjalnych.