Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bibliografia publikacji pracowników UWM

Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie rejestruje dorobek naukowy pracowników i doktorantów UWM.

 

WEJŚCIE DO BAZY
 


Kontakt


Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism, ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, piętro 1
pok. 114-117, 126-127

tel.: Czytelnia: 89 523-49-57,  pok. 114: 89 524-51-87,  pok. 117: 89 524-63-08

e-mail: bibliografia@uwm.edu.pl

Kierownik: mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa, kustosz tel.: 89 523 49 76

Konsultacje i przyjmowanie dokumentacji: poniedziałek - piątek, od 9.00 do 15.00.

 


Dokumentowanie dorobku naukowego


 • Rejestracja danych w bazie odbywa się na podstawie materiałów przekazywanych przez autorów. 
 • Opisy bibliograficzne publikacji sporządzane są na podstawie:
  - oryginału pracy (po wprowadzeniu zwracamy autorom), albo
  - kopii (ksero, skan),albo
  - wersji elektronicznej (wskazanie adresu internetowego publikacji).
 • Informacje o publikacjach można dostarczyć osobiście, pocztą wewnętrzną lub elektroniczną.
 • Warunkiem zaliczenia publikacji do dorobku Uniwersytetu jest posiadanie afiliacji UWM, a w przypadku jej braku  - oświadczenie autora.
 • Materiały bieżące należy dostarczać niezwłocznie po ich opublikowaniu.

Dane niezbędne do rejestracji


 • w przypadku artykułów – cały artykuł wraz z informacją o czasopiśmie (rok wydania, numer, ISSN, numery stron, data publikacji),

 • w przypadku streszczeń zjazdowych – streszczenie wraz ze stroną tytułową oraz stroną redakcyjną (nazwa, tytuł, miejsce, czas zjazdu, data publikacji),

 • w przypadku fragmentów książek - fragment z widocznymi numerami stron; okładkę, stronę tytułową oraz stronę redakcyjną (redaktorzy, rok, miejsce i numer wydania, data publikacji),

 • w przypadku książek lub rozdziałów w książkach niezbędne jest podanie daty publikacji oraz informacji o objętości wydawniczej (ilość arkuszy),

 • w przypadku innych form publikacji dane pozwalające na identyfikację dokumentu.


Podstawa prawna