Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

EndNote Web


EndNote Web


Dostęp: online

Opis: Na stronie Web of Sciece (dawniej Web of Knowledge) jest możliwość utworzenia osobistego profilu użytkownika pozwalającego na zarządzanie bibliografią za pomocą narzędzia EndNote Web i eksportowanie rekordów bibliograficznych do edytorów tekstu.

Program umożliwia:
     •   przeszukiwanie baz danych i katalogów online;
     •   przenoszenie wybranych opisów bibliograficznych do utworzonych w tym programie swoich folderów (grup) i tworzenie własnych baz bibliograficznych;
     •   automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej;
     •   dobór formatu opisu bibliograficznego;
     •   dzielenie się posiadanymi danymi bibliograficznymi z innymi zarejestrowanymi użytkownikami.

Zdalny dostęp do baz Web of Science (dawniej Web of Knowledge) można uzyskać poprzez zarejestrowanie się na stronie WoS [Registration] z komputerów w sieci UWM. Aby utworzone konto było aktywne poza siecią UWM, należy je uaktualniać na platformie WoS raz na 6 miesięcy, logując się z komputera w sieci UWM.

Uwagi:

  • praca w EndNote Web wymaga rejestracji;
  • w przypadku, gdy nie wyświetli się strona EndNote Web, należy odnowić sesję klikając w establish a new session.

Szablony tworzenia bibliografii załącznikowej

Materiały szkoleniowe: ENW