Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Index Copernicus


IndexCopernicus Journals Master List (IC JML)


IndexCopernicus jest wskaźnikiem oceny jakości czasopism naukowych z nauk biologicznych i medycznych. Wartości wskaźników są dostępne na IndexCopernicus Journals Master List (IC JML) w serwisie Index Copernicus International. Lista IC JML indeksuje czasopisma biorąc pod uwagę: wartość naukową, staranność edytorską, zasięg, częstotliwość / regularność / stabilność rynkową i jakość techniczną.