Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Informacje ogólneW zakładce DLA NAUKI zamieszczono materiały służące do oceny bibliometrycznej działalności naukowej zarówno pracowników jak i jednostek organizacyjnych. Bazy OPI zawierają informacje na temat nauki polskiej.
 


Wirtualna Biblioteka NaukiWirtualna Biblioteka Nauki (WBN) prowadzona jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego. WBN oferuje:

    •   zasoby licencyjne dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju (Elsevier, EBSCOhost, Springer, Web of Science, Wiley Online Library, Scopus);

    •   konsorcyjne dostępy do zasobów treściowych (Emerald, Knovel, ProQuest);

    •   polskie zasoby wydawnicze i bibliograficzne (m. in. BazTech, AGRO, BazHum, BazEkon, CEJSH).

Materiały informacyjne: WBN 2014, WBN 2016, WNB 2018
 


InCites Benchmark & Analytics


InCites Benchmark & Analytics - narzędzie, które:

 • służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI,
 • pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji,
 • analizować wykorzystanie czasopism w instytucji,
 • opracowywać strategie badawcze,
 • oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

InCites B&A jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych Wirtualnej Biblioteki Nauki. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science. Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register” (patrz kompendium): zakładka dostęp i logowanie.

Uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science.

Kompendium

Materiały informacyjne InCItes Benchmark & Analytics w języku angielskim

Materiały informacyjne InCItes w języku angielskim
 


SciVal


SciVal - narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia:

 • wizualizację osiągnięć instytucji naukowych,
 • porównanie z innymi jednostkami,
 • ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów,
 • analizowanie trendów w świecie nauki.

SciVal jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.

Informacje i szkolenia w języku polskim

Opis w języku angielskim
 


Narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access w Polsce


Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Umożliwia on pracownikom i studentom afiliowanym we wszystkich polskich instytucjach naukowych, akademickich i edukacyjnych, publikowanie w czasopismach naukowych artykułów w Otwartym Dostępie (Open Access), bez ponoszenia przez nich żadnych kosztów.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie:

Springer Open Choice

oraz

https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer_open_choice

https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#scoap3

Analizę ruchu Open Access przedstawia publikacja pt.: Open Access. Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca. Zawiera m. in. zestawienie otwartych czasopism naukowych według dyscyplin oraz punktów z elaluacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Skolnictwa Wyższego w 2012 roku.

Strony nauki polskiej związane z Open Access:

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON) - zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie.

Otwarta Nauka

Platforma Otwartej Nauki
 


ORCID


ORCID (Open Researcher and Contributor ID) –  to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Polega na przydzieleniu naukowcowi unikalnego identyfikatora składającego z 16 cyfr. 

Numer ORCID wykorzystywany jest między innymi:

 • przy rejestracji i wysyłaniu artykułów naukowych do Wydawców (np. IEEE, WILEY, SPRINGER),
 • przy identyfikacji autorów składających wnioski grantowe np. w programie HORYZONT 2020,
 • jako narzędzie pozwalające na zapoznanie się z dorobkiem naukowym danego autora. 

Profil naukowca w ORCID

Rejestracja

Filmy instruktażowe

Połaczenie konta w PBN z pofilem ORCID [materiał przygotowany przez BU]

Powiązanie Polskiej Bibliografii Naukowej z ORCID [materiały przygotowane przez operatora OPI]. Więcej informacji nt. na stronie WWW https://bu.uwm.edu.pl/pl/uslugi/polska-bibliografia-naukowa
 


Linki do stron WWW związanych z naukometrią


Baza ARIANTA - Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne zawiera m. in. informacje dotyczące wskaźników parametryczne jakich jak: punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, Impact Faktor (IF) z Journal Citation Reports, Index Copernicus Value (ICV) z Index'u Copernicus, kategorie w ERIH oraz wymienia bazy (polskie i zagraniczne), w których tytuły czasopism są indeksowane.

Google Scholar - wyszukiwarka tekstów naukowych i popularno-naukowych, która m.in. informuje o cytowaniach. Istnieje możliwość zwiększenia widoczność swoich publikacji w Internecie, co sprzyja podniesieniu wskaźników cytowań. Więcej informacji na ten temat w poradniku "Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha Poradnik dla początkujących" na stronie Warsztat Badacza.

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) gromadzi informacje o dorobku polskich naukowców i polskich jednostek naukowych. Instytucje oraz użytkownicy indywidualni mogą prowadzić w PBN swoją bibliografię naukową.

ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych - serwis zawiera m. in. informacje dotyczące naukowych czasopism punktowanych MNiSW od 2009 roku, listy naukowych czasopism punktowanych MNiSW od 2012 roku, wskaźniki: Impact Factor, 5-Impact Factor z bazy Journal Citation Reports (edycja 2012, 2013, 2014), kategorie dziedzinowe Thomson Reuters.
 


Warto wiedzieć


Uwaga na fałszywe czasopisma podszywające się pod renomowane tytuły. Oszuści podrabiają oficjalne strony czasopism, wykorzystując m. in. tytuł, ISSN, stopkę wydawniczą, identyfikator DOI.
Publikując artykuły należy sprawdzić tytuł czasopisma pamiętając o tzw. drapieżnych wydawcach.

Publikacja Tomasza Burdzika pt. Drapieżne czasopisma jako przykład nieetycznego publikowania

Emanuel Kulczycki pt. Uważajcie na fałszywe czasopisma. Oszuści nie śpią

Anna Nacher pt. Niezły patent

Open Access, A2K & Scholarly Communication: Predatory Publishers

Declan Butler, Sham journals scam authors, Nature 495, 421–422 (28 March 2013) DOI: 10.1038/495421a

Dozens Of Scientific Papers Withdrawn After Peer-Review Fraud Uncovered

Hoax-detecting software spots fake papers

Watch out for faux journals and fake conferences

Think.Check.Submit

Committee on Publication Ethics (COPE) - międzynarodowa organizacja, która opracowała procedury dotycząca rzetelności naukowej istotnej z perspektywy czytelnika, wydawcy, recenzenta i redaktora. Link do polskiej wersji procedur.

Lista drapieżnych wydawców przygotowana przez Jeffrey Beall, została zamknięta. Internet Archive udostępnia jej ostatnią zarchiwizowaną wersję ze stycznia 2017 r.