Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Journal Citation Reports


Journal Citation Reports


Na platformie InCites w ramach Journal Evaluation and Higly Cited Research dostępne są dwie bazy:

Bazę JCR stanowi:
• JCR Web Science Edition (2006-2015) - nauki przyrodniczo-techniczne
• JCR Web Social Sciences Edition (2006-2015) - nauki społeczne

Bazy są zintegrowane z platformą Web of Science.

Materiały informacyjne: JCR-informacje, JCR-broszura; ESI-informacje, ESI-broszura

Materiały szkoleniowe: JCR, ESI