Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Lista filadelfijska


Lista filadelfijska


Dostęp: online

Zasięg czasowy: aktualizowana na bieżąco

Opis: Lista naukowych czasopism Master Journal List (MJL) jest opracowana i aktualizowana przez Clarivate Analytics. Część tytułów czasopism posiada Impact Factor (IF).