Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Listy czasopism punktowanych

Listy czasopism punktowanych
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Lista czasopism punktowanych MNiSW 2016 r.


Wykaz czasopism naukowych na 2016 r. wraz z liczbą punktów - informacja MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r.

Część A wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r.

Część B wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r.

Część C wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r.
 

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) – wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych wykazów z lat 2009-2017.

Wyszukiwarka czasopism punktowanych MNiSW (listy z: 2010 r.,17.09.2012 r., 20.12.2012 r., 17.12.2013, 31.12.2014 r., 18.12.2015 r., 09.12.2016 r., 26.01.2017 r.)

Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów, wg informacji MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r., obowiązuje w roku: 2016, 2017, 2018 (do czasu opublikowania nowego wykazu)


Lista czasopism punktowanych MNiSW 2015 r.


Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach stanowiący załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. składa się z trzech części:

Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - obejmującej 11114 czasopism naukowych;

Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - obejmującej 2212 czasopism naukowych;

Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - obejmującej 4111 czasopism naukowych.

Komunikat MNiSW z dnia 1 lipca 2016 r.o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) – wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych wykazów z lat 2009-2017.

Wyszukiwarka czasopism punktowanych MNiSW (listy z: 2010 r.,17.09.2012 r., 20.12.2012 r., 17.12.2013, 31.12.2014 r., 18.12.2015 r., 09.12.2016 r., 26.01.2017 r.)

Uwagi:

  • Czasopismo Alergologia Info (ISSN 2353-818X) zmieniło w 2015 r. tytuł na Public Health Forum (2450-4289) zachowując tę samą punktację zgodnie z listą B 2015 r. - 7 pkt (poz. 100)

  • Czasopismo Diabetologia Kliniczna (ISSN 2084-4441) zmieniło w 2015 r. tytuł na Clinical Diabetology (2450-7458) zachowując tę samą punktację zgodnie z listą B 2015 r. - 10 pkt (poz. 416)

  • Czasopismo Onkologia w Praktyce Klinicznej (ISSN 1734-3542) zmieniło w 2015 r. tytuł na Oncology in Clinical Practice (2450-1654) zachowując tę samą punktację zgodnie z listą B 2015 r. - 7 pkt (poz. 1103)


Publikując artykuły należy sprawdzić tytuł czasopisma pamiętając o tzw. drapieżnych wydawcach.

Publikacja Tomasza Burdzika pt. Drapieżne czasopisma jako przykład nieetycznego publikowania
 


Lista czasopism punktowanych MNiSW 2014 r.


Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach stanowiący załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r. składa się z trzech części:

Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - obejmującej 10996 czasopism naukowych;

Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - obejmującej 2616 czasopism naukowych;

Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - obejmującej 4272 czasopism naukowych.

Obwieszczenie MNiSW z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w wykazie czasopism naukowych stanowiącym załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) – wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych wykazów z lat 2009-2017.

Wyszukiwarka czasopism punktowanych MNiSW (listy z: 2010 r.,17.09.2012 r., 20.12.2012 r., 17.12.2013, 31.12.2014 r., 18.12.2015 r., 09.12.2016 r., 26.01.2017 r.)
 


Lista czasopism punktowanych MNiSW 2013 r.


Wykaz czasopism naukowych stanowiący załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r. składa się z trzech części:

Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) – 10804 czasopism naukowych;

Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – 2623 czasopism naukowych;

Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) – 4262 czasopism naukowych.

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2013 r. Nr 0 poz. 191).

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) wdrożyła wyszukiwarkę punktowanych czasopism naukowych wykazów z lat 2009-2017.

Wyszukiwarka czasopism punktowanych MNiSW (listy z: 2010 r.,17.09.2012 r., 20.12.2012 r., 17.12.2013, 31.12.2014 r., 18.12.2015 r., 09.12.2016 r., 26.01.2017 r.)
 


Lista czasopism punktowanych MNiSW 2012 r.

(obejmuje lata 2011 - 2012)


Wykaz czasopism naukowych stanowiący załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 20 grudnia 2012 r. składa się z trzech części:

Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) – 10230 czasopism naukowych;

Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – 1854 czasopism naukowych;

Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) – 4337 czasopism naukowych.

Obwieszczenie MNiSW z dnia 22 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu czasopism.

Kryteria i tryb oceny czasopism naukowych zostały zawarte w komunikacie MNiSW z dnia 14 września 2012 r.

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. Nr 0 poz. 877).

Index Copernicus uruchomił serwis - Wyszukiwarkę Czasopism Punktowanych, w którym można zapoznać się z wynikami ewaluacji MNiSW w 2012 r. Aby skorzystać ze wszystkich opcji wyszukiwarki należy zarejestrować się.

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) – wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych wykazów z lat 2009-2017.

Wyszukiwarka czasopism punktowanych MNiSW (listy z: 2010 r.,17.09.2012 r., 20.12.2012 r., 17.12.2013, 31.12.2014 r., 18.12.2015 r., 09.12.2016 r., 26.01.2017 r.)
 


Lista czasopism punktowanych MNiSW 2010 r.


Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z dnia 25 czerwca 2010 r. obejmuje tytuły zamieszczone w załącznikach do komunikatów:

• nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r.

• nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r.

• nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r.

• nr 8 z dnia 31 marca 2009 r.

• nr 16 z dnia 16 lipca 2009 r.

• nr 9 z dnia 10 marca 2010 r.

• nr 13 z dnia 13 maja 2010 r.

• nr 15 z dnia 20 maja 2010 r.

Powyższy wykaz uwzględnia tytuły z najwyższą liczbą punktów jaką otrzymało czasopismo w latach 2007-2010, pozytywnie rozpatrzone prośby o zmianę liczby punktów, zmianę skali punktacji czasopism [źródło: MNiSW].

Załącznik do listy czasopism punktowanych z dnia 10 grudnia 2010 r.

Załącznik do listy czasopism punktowanych z dnia 29 grudnia 2010 r.
 

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) – wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych wykazów z lat 2009-2017.

Wyszukiwarka czasopism punktowanych MNiSW (listy z: 2010 r.,17.09.2012 r., 20.12.2012 r., 17.12.2013, 31.12.2014 r., 18.12.2015 r., 09.12.2016 r., 26.01.2017 r.)
 


Lista czasopism punktowanych MNiSW 2009 r.


Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z dnia 18 czerwca 2009 r.

Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych polskich i zagranicznych nieposiadających Impact Factor – komunikat z dnia 16 lipca 2009 r.

Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych polskich i zagranicznych nieposiadających Impact Factor – komunikat z dnia 10 marca 2010 r.

Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych polskich i zagranicznych nieposiadających Impact Factor – komunikat z dnia 13 maja 2010 r.

Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych polskich i zagranicznych wg JCR z 2008 r. – komunikat z dnia 20 maja 2010 r.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2010 r. o sprostowaniu błędu - w komunikacie nr 13 MNiSW z dnia 2 czerwca 2010 r.


Polska Bibliografia Naukowa (PBN) – wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych wykazów z lat 2009-2017.
 


Lista czasopism punktowanych MNiSW 2008 r.


Ujednolicony wykaz czasopism z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych polskich i zagranicznych nieposiadających Impact Factor – komunikat z dnia 28 listopada 2008 r.

Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych – komunikat z dnia 31 marca 2009 r.
 


Lista czasopism punktowanych MNiSW 2007 r.


Ujednolicony wykaz czasopism z dnia 28 listopada 2007 r.

Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową – komunikat z dnia 29 lutego 2008 r.

Oświadczenie MNiSW w sprawie naruszania zasad dobrej praktyki naukowej przy stosowaniu bibliometrycznego wskaźnika Impact Factor do oceny dorobku jednostek naukowych z dnia 11 lipca 2008 r.
 


Lista czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (MNiI) 2005 r.

(obejmuje lata 2005 - 2006)


Ujednolicony wykaz czasopism z dnia 7 października 2005 r.

Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową – komunikat nr 5 z dnia 21 października 2005 r.

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dnia 7 pażdziernika 2005 r. uwzględniający korekty wprowadzone przez Ministra Nauki i Informatyzacji komunikatem nr 5 z dnia 21 października 2005 r. (ujednolicony wykaz czasopism wraz uzupełnieniem)
 


Komitet Badań Naukowych (KBN)

(obejmuje lata 1997-2004)


ERIH PLUS


ERIH (European Reference Index for the Humanities) są to listy indeksujące czasopisma naukowe z piętnastu dyscyplin humanistycznych (antropologia, archeologia, historia sztuki i architektura, filologia klasyczna, gender studies, historia, historia i filozofii nauki, lingwistyka, literatura, muzykologia i muzyka, studia orientalistyczne i afrykanistyczne, edukacja, filozofia, psychologia, religioznawstwo i teologia), tworzone przez Europejską Fundację Nauki (ESF – European Science Foundation). Czasopisma podzielono na trzy grupy (2007 r.): A, B i C, krórym w 2011 r. nadano symbole INT1, INT2 i NAT.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjęło następującą punktację w zależności od grupy:

A – 15 pkt, B – 12 pkt, C – 8 pkt  -- Dz. U. 2009 Nr 126 poz. 1044

A – 20 pkt, B – 15 pkt, C – 10 pkt -- Dz. U. 2010 Nr 93 poz. 599 (Załącznik nr 2 do rozporzadzenia MNiSW z dnia 25 maja 2010 r.)

A (INT1) – 20 pkt, B (INT2) – 16 pkt, C (NAT) – 12 pkt -- Ujednolicone zasady oceny czasopism z dnia 25 listopada 2011 r. - Czasopisma umieszczone w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) (lista C).

Zgodnie z punktem 5 załącznika do komunikatu MNiSW z dnia 14 września 2012 r. liczby punktów za publikacje naukowe w czasopismach naukowych umieszczonych w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - część C wykazu czasopism naukowych - określa się na podstawie kategorii, do której czasopisma naukowe zostały zaliczone w poszczególnych dyscyplinach ERIH w 2011 roku, a w przypadku braku tej kategorii – według kategorii przypisanych czasopismom na listach wstępnych z roku 2007, według następujących zasad:

a) 10 pkt - publikacja w czasopiśmie naukowym należącym do kategorii NAT(czasopisma o dużym znaczeniu dla danego kraju albo regionu obejmującego grupę krajów);

b) 12 pkt - publikacja w czasopiśmie naukowym należącym do kategorii INT2 (czasopisma o istotnym znaczeniu dla różnych dziedzin badawczych, o dużym zasięgu międzynarodowym, publikujące wysoko oceniane artykuły naukowe);

c) 14 pkt - publikacja w czasopiśmie naukowym należącym do kategorii INT1 (czasopisma najbardziej cenione przez międzynarodowe środowiska naukowe, zawierające artykuły naukowe szeroko cytowane w obiegu światowym);

d) 10 pkt - publikacja w czasopiśmie naukowym z zakresu dyscypliny, dla której istnieje tylko lista wstępna ERIH z 2007 roku, niezależnie od kategorii;

e) do określenia liczby punktów za publikację w czasopiśmie naukowym, które w bazie ERIH jest indeksowane w kilku dyscyplinach, przyjmuje się najwyższą liczbę punktów, jaką można otrzymać za publikację w tym czasopiśmie, ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w lit. a) – d).
 

Komunikat MNiSW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

Cyt. 5. Czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - Część C wykazu czasopism naukowych:

1) uwzględnia się czasopisma naukowe umieszczone w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), dostępnej na dzień 31 sierpnia roku przeprowadzania oceny czasopism naukowych;

2) liczba punktów za publikacje naukowe w czasopismach naukowych umieszczonych w bazie ERIH wynosi 10 pkt.
 

Komunikat MNSW z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

Cyt. 5. Czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - Część C wykazu czasopism naukowych:

1) uwzględnia się czasopisma naukowe umieszczone w bazie European Reference Index forthe Humanities (ERIH), wg stanu na dzień 31 sierpnia 2013 roku, tj. nieuwzględniającej zmian w liście czasopism wprowadzonych do bazy w wyniku uruchomienia inicjatywy o nazwie ERIH PLUS;

2) liczba punktów za publikacje naukowe w czasopismach naukowych umieszczonych w bazie ERIH wynosi nie mniej niż 10 pkt;

3) dla wszystkich czasopism naukowych umieszczonych w bazie ERIH wyznaczany jest wskaźnik Scimago Impact Factor 2 (SIF2) obliczany jako iloraz współczynnika Total Cites (3 years) i współczynnika Citable Docs. (3 years) publikowanych w bazie Scimago Journal & Country Rank dostępnej na dzień 31 sierpnia roku przeprowadzania oceny czasopism naukowych;

4) dla tych czasopism, dla których współczynnik Citable Docs. (3 years), o którym mowa w pkt 3, jest niższy niż 36, wskaźnik SIF2 wynosi 0;

5) czasopisma naukowe szereguje się według wartości SIF2 i przyporządkowuje się im kolejne liczby naturalne w ten sposób, że czasopismu o najwyższym SIF2 przyporządkowuje się liczbę 1, czasopismu o kolejnym najwyższym SIF2 przyporządkowuje się liczbę 2, a czasopismu o najniższym SIF2 przyporządkowuje się liczbę X. Przyporządkowane liczby określą pozycję czasopisma (lista rankingowa SIF2);

6) liczba punktów za publikacje naukowe w czasopiśmie naukowym wynosi:

- 25 pkt dla czasopism posiadających wskaźnik SIF2 większy od 0,005 i sklasyfikowanych na pozycji znajdującej się wśród pierwszych 20% liczby czasopism objętych listą rankingową SIF2,

- 20 pkt dla czasopism posiadających wskaźnik SIF2 większy od 0,005 i sklasyfikowanych na pozycji znajdującej się w przedziale od 20% do 50% liczby czasopism objętych listą rankingową SIF2,

- 15 pkt dla czasopism posiadających wskaźnik SIF2 większy od 0,005 i sklasyfikowanych na pozycji znajdującej się w przedziale od 50% liczby czasopism objętych listą rankingową SIF2,

- 10 pkt dla czasopism o wartości wskaźnika SIF2 <= 0,005;

7) czasopismo naukowe dla którego wskaźnik SIF2 = 0 może uzyskać liczbę punktów za publikacje naukowe w czasopiśmie większą niż 10 pod warunkiem, że złoży ankietę czasopisma naukowego, spełni kryteria formalne oceny i jego ocena ustalona w trybie określonym w ust. 2 będzie wyższa od 10.