Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Polska Bibliografia Naukowa

 

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
Jej głównym celem jest gromadzenie i szerokie udostępnianie informacji o publikacjach polskich jednostek naukowych i afiliowanych w nich naukowców.

 


Moduł Repozytoryjny PBN


Moduł pozwala autorom publikacji afiliowanym w polskich jednostkach naukowych na prowadzenie indywidualnej bibliografii naukowej. Zarządzanie bibliografią indywidualną możliwe jest po założeniu konta w PBN i powiązaniu go z odpowiednim kontem w bazie osób systemu POL-on. Po zalogowaniu i powiązaniu konta w PBN z kontem w bazie osób systemu POL-on, PBN automatycznie poprosi o potwierdzenie autorstwa publikacji, które już znajdują się w bazie. Zalogowani użytkownicy mogą również dodać do bazy PBN nowe publikacje oraz edytować i uzupełniać już istniejące w niej rekordy bibliograficzne.

Szczegółowe informacje i instrukcje dodawania publikacji dostępne są na stronie PBN.
 


Moduł Sprawozdawczy PBNWejście w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r.  w sprawie Systemu Informacji o Nauce [Dz. U. poz. 944 z 3 lipca 2015 r.] (zmiana z 26 lutego 2016 r. [Dz. U. poz. 306 z 11 marca 2016 r.]) skutkuje uruchomieniem Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej.
Tekst ujednolicony; Dz. U. 2017 Nr 0 poz. 804 (z dnia 19 kwietnia 2017 r.) Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

Jest to jedyne oficjalne miejsce wprowadzania danych i informacji o działalności badawczo - rozwojowej w zakresie określonym w Rozporządzeniu, a jedynymi uprawnionymi do tego osobami są osoby posiadające stosowną rolę systemową - Importer Publikacji.

Wprowadzenie danych do PBN poza modułem Sprawozdawczym, np. poprzez dodawanie publikacji przez poszczególnych naukowców, autorów czy inne osoby i ich afiliowanie do danej jednostki nie wypełnia obowiązku nałożonego ustawą. Jedyne miejsce wprowadzania danych, to Moduł Sprawozdawczy,

Szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące Modułu Sprawozdawczego dostępne są na stronie PBN.

Informacje w serwisie You Tube

Moduł Sprawozdawczy

Środowisko testowe: https://pbn-demo.opi.org.pl/pbn-report-web/


Od 1 lipca 2017 r. funkcjonuje nowa strona główna Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), wspólna dla trzech elementów – Modułu Repozytoryjnego, Modułu Sprawozdawczego oraz POL-index. Każda z części systemu PBN służy innemu celowi oraz jest udostępniana użytkownikom o różnych uprawnieniach. Wszystkie elementy systemu posiadają dedykowane platformy testowe na których można sprawdzać działanie ich funkcjonalności.


Pomoc


  • Osoby do kontaktu w Bibliotece Uniwersyteckiej:

- mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa - kierownik Oddziału Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism

- dr inż. Katarzyna Maćkiewicz - Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism