Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Polska Bibliografia Naukowa

 

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
Jej głównym celem jest gromadzenie i szerokie udostępnianie informacji o publikacjach polskich jednostek naukowych i afiliowanych w nich naukowców.

 


Moduł Repozytoryjny PBN


Moduł pozwala autorom publikacji afiliowanym w polskich jednostkach naukowych na prowadzenie indywidualnej bibliografii naukowej. Zarządzanie bibliografią indywidualną możliwe jest po założeniu konta w PBN i powiązaniu go z odpowiednim kontem w bazie osób systemu POL-on. Po zalogowaniu i powiązaniu konta w PBN z kontem w bazie osób systemu POL-on, PBN automatycznie poprosi o potwierdzenie autorstwa publikacji, które już znajdują się w bazie. Zalogowani użytkownicy mogą również dodać do bazy PBN nowe publikacje oraz edytować i uzupełniać już istniejące w niej rekordy bibliograficzne.

Szczegółowe informacje i instrukcje dodawania publikacji dostępne są na stronie PBN.
 


Moduł Sprawozdawczy PBNWejście w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r.  w sprawie Systemu Informacji o Nauce [Dz. U. poz. 944 z 3 lipca 2015 r.] (zmiana z 26 lutego 2016 r. [Dz. U. poz. 306 z 11 marca 2016 r.]) skutkuje uruchomieniem Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej.
Tekst ujednolicony; Dz. U. 2017 Nr 0 poz. 804 (z dnia 19 kwietnia 2017 r.) Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

Jest to jedyne oficjalne miejsce wprowadzania danych i informacji o działalności badawczo - rozwojowej w zakresie określonym w Rozporządzeniu, a jedynymi uprawnionymi do tego osobami są osoby posiadające stosowną rolę systemową - Importer Publikacji.

Wprowadzenie danych do PBN poza modułem Sprawozdawczym, np. poprzez dodawanie publikacji przez poszczególnych naukowców, autorów czy inne osoby i ich afiliowanie do danej jednostki nie wypełnia obowiązku nałożonego ustawą. Jedyne miejsce wprowadzania danych, to Moduł Sprawozdawczy,

Szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące Modułu Sprawozdawczego dostępne są na stronie PBN.

Informacje w serwisie You Tube

Moduł Sprawozdawczy

Środowisko testowe: https://pbn-demo.opi.org.pl/pbn-report-web/


Od 1 lipca 2017 r. funkcjonuje nowa strona główna Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), wspólna dla trzech elementów – Modułu Repozytoryjnego, Modułu Sprawozdawczego oraz POL-index. Każda z części systemu PBN służy innemu celowi oraz jest udostępniana użytkownikom o różnych uprawnieniach. Wszystkie elementy systemu posiadają dedykowane platformy testowe na których można sprawdzać działanie ich funkcjonalności.
 


Helpdesk Polskiej Bibliografii Naukowej


10 grudnia 2018 r. został utworzony system ZSUN (Zintegrowany System Usług dla Nauki) Helpdesk, którego zadaniem jest obsługa zgłoszeń i błędów przesyłanych przez osoby pracujące w systemach: Polska Bibliografia Naukowa (Moduł Sprawozdawczy, Moduł Repozytoryjny i POL-index), Jednolity System Antyplagiatowy, BUWIWM i System Wspomagania Wyboru Recenzentów.

Trzy sposoby zalogowania się do systemu:

  1. Każdy z systemów współpracujących z ZSUN Helpdesk został wyposażony w mechanizm umożliwiający automatyczne, niewymagające dodatkowego logowania, przejście do konta użytkownika w ZSUN Helpdesk. Wystarczy, będąc zalogowanym do współpracującego systemu zewnętrznego, kliknąć w jeden przycisk.
  2. Zapomniałeś hasła do systemu współpracującego z ZSUN Helpdesk? Nie masz jak skontaktować się z zespołem technicznego wsparcia użytkownika tego systemu? Do swojego konta ZSUN Helpdesk dostaniesz się za pomocą swojego adresu e-mail. W prawym górnym rogu tej strony wybierz „Zaloguj” a następnie „Zaloguj przez e-mail”. Podaj swój adres e-mail i kliknij „ZALOGUJ” a system wyśle Ci wiadomość, która pozwoli Ci dostać się do Twojego konta, wszystkich Twoich zgłoszeń oraz umożliwi kontakt z operatorem Helpdesk.
  3. System ZSUN Helpdesk umożliwia logowanie się również bezpośrednio do niego. Musisz jedynie po raz pierwszy zalogować się za pomocą jednej z dwóch opisanych wyżej metod, a następnie ustanowić nowe hasło dedykowane systemowi ZSUN Helpdesk. Zrobisz to w „Profilu użytkownika”. Pamiętaj, że system ZSUN Helpdesk nie przechowuje haseł z systemów z nim zintegrowanych. Nie zalogujesz się do niego hasłem z ZSUN/OSF czy PBN.
     

Powiązanie Polskiej Bibliografii Naukowej z ORCID


Informacja od operatora OPI (24 stycznia 2019 r.)

W związku z koniecznością przetwarzania w systemach centralnych (POL-on, PBN) zautoryzowanych (potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID osób operator OPI informuje, że ich gromadzenie będzie się odbywało wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN. Dla dotychczas wprowadzonych, bezpośrednio do systemu POL-on, numerów ORCID wymagane będzie ich autoryzowanie przez właściciela w systemie PBN [schemat: Jak powiązać ORCID z PBN i POL-on].
Metoda ta jest zgodna z rekomendacjami systemu ORCID oraz niesie za sobą szereg korzyści takich jak:
- przechowywanie pewnego, bo potwierdzonego przez właściciela numeru ORCID, co zapobiegnie problemom identyfikacji osoby w trakcie ewaluacji oraz problemom z identyfikacją konta osoby w ORCID,

- brak błędów (literówek czy dubli) w numerach ORCID w repozytorium,
- możliwość przesyłania z repozytorium danych na konta autorów w ORCID (po wyrażeniu dodatkowej zgody przez autora - co będzie możliwe w przyszłości) co pozwoli np. na wysłanie publikacji dodanych przez podmiot w PBN na konta autorów w ORCID dzięki czemu publikacje te będą widoczne w portalu o międzynarodowym zasięgu,
- możliwość otrzymywania przez systemy PBN i POL-on notyfikacji o zmianach na kontach osób w ORCID co pozwoli na wydajniejsze pobieranie danych z tego systemu dla podmiotów chętnych do skorzystania z nich na potrzeby ewaluacji.

Aby wesprzeć użytkowników, został przygotowany film instruktażowy dostępny na kanale YouTube OPI PIB.

Dodatkowe informacje zamieszczone są na stronie "Pomoc użytkownika PBN" oraz w instrukcji.
 


Pomoc


  • Osoby do kontaktu w Bibliotece Uniwersyteckiej:

- mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa - kierownik Oddziału Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism

- dr inż. Katarzyna Maćkiewicz - Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism