Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Przysposobienie biblioteczne

Przysposobienie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i musi być zaliczone do końca I semestru,
w nieprzekraczalnym terminie - 31 stycznia 2020 r.

Podstawą zaliczenia przedmiotu Przysposobienie biblioteczne w systemie USOS jest poprawne rozwiązanie testu (minimum 66,67%).

Materiały szkoleniowe i test dostępne są na platformie Moodle UWM,
w zakładce Biblioteka Uniwersytecka - Przysposobienie biblioteczne.

Aby rozwiązać test należy:
- zalogować się na Moodle UWM, wybrać: Użytkownicy CAS (Centralny System Uwierzytelnienia UWM) i  użyć haseł z USOS,
- z dostępnych kursów wybrać Biblioteka Uniwersytecka - Przysposobienie biblioteczne,
- z lewego menu w module Administracja wybrać: Zapisz mnie na ten kurs,
- odnaleźć swój wydział i rozpocząć test.

Osoby odpowiedzialne za Przysposobienie biblioteczne dla poszczególnych wydziałów


Zasady zaliczania przedmiotu PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE -  WSZJK-USOS-BU-1