Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Przysposobienie biblioteczne

Przysposobienie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i musi być zaliczone do końca I semestru.

Podstawą zaliczenia przedmiotu Przysposobienie biblioteczne w systemie USOS jest poprawne rozwiązanie testu (minimum 66,67%), w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2019 r.

Materiały szkoleniowe i test są dostępne na platformie Moodle UWM,
w zakładce Biblioteka Uniwersytecka - Przysposobienie biblioteczne.

Osoby odpowiedzialne za Przysposobienie biblioteczne dla poszczególnych wydziałów


Zasady zaliczania przedmiotu PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE -  WSZJK-USOS-BU-1