Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ResearcherID


ResearcherID


Dostęp: online

Opis: ResearcherID to ogólnodostępny portal dla autorów i badaczy naukowych zintegrowany z platformą Web of Science (dawniej Web of Knowledge). Umożliwia: identyfikację autora, stworzenie publicznego profilu, utworzenie listy własnych prac naukowych i zarządzanie nią. Ułatwia współpracę i kontakt z naukowcami na całym świecie.

Uwagi: ResearcherID wymaga rejestracji.

Materiały informacyjne: ResearcherID