Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

SCImago Journal & Country Rank


SCImago Journal & Country Rank (SJR)


SJR to system zawierający informacje o czasopismach indeksowanych w bazie Scopus. Umożliwia porównywanie czasopism z danego kraju czy dziedziny pod względem cytowań, ilości publikowanych artykułów, wskaźnika SJR, wskaźnika Hirscha. Jest dostępny online i stanowi alternatywę dla bazy Journal Citation Report (JCR).