Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Scopus


ScopusDostęp:

  • w sieci UWM;
  • zdalny dostęp na hasło utworzone przez bibliotekarza Oddziału Informacji Naukowej (ten sposób logowania dostępny jest dla pracowników i doktorantów UWM, a także Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN oraz Instytutu Rybactwa Śródlądowego);
  • dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu (login i hasło takie samo jak przy logowaniu do katalogu online), [ten sposób logowania blokuje korzystanie ze spersonalizowanych usług bazy Scopus].

Opis: Wielodziedzinowa baza bibliograficzno-abstraktowa zawierająca artykuły z czasopism, materiały konferencyjne, patenty. Oprócz wyszukiwania tematycznego umożliwia znalezienie:

     •   cytowań publikacji indeksowanych w bazie;  

     •   cytowań dla dokumentów nieindeksowanych w bazie, znajdujących się w bibliografii załącznikowej;  

     •   cytowań czasopism indeksowanych w bazie oraz poprzez bibliografię załącznikową.

Materiały szkoleniowe: Scopus

Zgłaszanie korekt w profilu autora w bazie Scopus