Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Web of Science


Web of Science Core Collection (dawniej Web of Science)


Dostęp:

Opis: W skład pakietu Web of Science Core Collection (WoSCC) wchodzą bazy Science Citation Index (SCI). WoSCC zawiera dane bibliograficzne, streszczenia artykułów z czasopism naukowych, konferencji i książek oraz informacje o cytowaniach zamieszczone w następujących indeksach cytowań:

     • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
                – indeks cytowań artykułów z czasopism nauk przyrodniczo-technicznych od 1945 r.
     • Social Sciences Citation Index (SSCI)
                – indeks cytowań artykułów z czasopism nauk społecznych od 1956 r.
     • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
                – indeks cytowań artykułów z czasopism nauk humanistycznych i sztuki od 1975 r.
     • Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S)
                – indeks cytowań materiałów konferencyjnych z nauk przyrodniczo-technicznych od 1990 r.
     • Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH)
                – indeks cytowań materiałów konferencyjnych z nauk społecznych i humanistycznych od 1990 r.
     • Book Citation Index - Science (BKCI-S)
                – indeks cytowań książek z nauk przyrodniczo-technicznych od 2005 r.
     • Book Citation Index - Social Science & Humanities (BKCI-SSH)
                – indeks cytowań książek z nauk społecznych i humanistycznych od 2005 r.
     • Emerging Sources Citation Index (ESCI)
                – indeks cytowań czasopism, które nie wchodzą do Journal Citation Reports od 2015 r.

oraz indeksy chemiczne:

     • Current Chemical Reaction (CCR) – od 2010 r.
     • Index Chemicus (IC) – od 2010 r.

Wyszukane dokumenty można:
     • porządkować wg: dziedzin, typów dokumentów, autorów, tytułów źródeł, roku opublikowania, tytułu konferencji, instytucji, języka, kraju;
     • sortować wg: daty, liczby cytowań, relewantności (trafności), pierwszego autora, tytułu źródła, instytucji, tytułu konferencji;
     • przenieść wybrane opisy bibliograficzne m.in. do EndNote Web i ResearcherID.

Do baz Web of Science Core Collection (dawniej Web of Science) można uzyskać zdalny dostęp poprzez zarejestrowanie się na stronie Web of Science (dawniej Web of Knowledge) z komputerów w sieci UWM. Aby utworzone konto było aktywne poza siecią UWM, należy je uaktualniać na platformie WoS raz na 6 miesięcy, logując się z komputera w sieci UWM.

Uwagi:

    •   niektóre opisy bibliograficzne zawierają linki do pełnych tekstów dokumentów;
    •   w przypadku, gdy nie wyświetli się strona bazy SCI, należy odnowić sesję klikając w establish a new session.

Dobór czasopism do bazy Web of Science Core Collection

Dobór konferencji do bazy Web of Science Core Collection

Dobór książek do bazy Web of Science Core Collection

Materiały informacyjne: WoSCC, BKCI,

Materiały szkoleniowe: WoS [w języku angielskim] [w języku polskim]
 


Web of Science (dawniej Web of Knowledge)


Dostęp:

Opis:

Platforma Web of Science umożliwia dostęp do pakietu Citation Connection, który obejmuje następujące bazy:

Materiały informacyjne dotyczące platformy Web of Science: