Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zespół ds. Kształtowania Księgozbioru

Zespół ds. Kształtowania Księgozbioru zajmuje się doborem księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej zgodnie Polityką zarządzania zasobami w systemie biblioteczno-informacyjnym UWM we współpracy z pracownikami i studentami UWM.

Członkowie zespołu zajmują się doborem wydawnictw kupowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką, a także wpływających z wymiany międzybibliotecznej lub jako dary.

Skład Zespołu ds. Kształtowania Księgozbioru:

  • Wydawnictwa z zakresu nauk humanistycznych:

 - mgr Joanna Wróblewska; e-mail: joanna.wroblewska@uwm.edu.pl

 - mgr Monika Krogulska-Krysiak; e-mail: monika.krysiak@uwm.edu.pl

  • Wydawnictwa z zakresu nauk przyrodniczo- technicznych:

- mgr Elżbieta Szemplińska; e-mail: elzbieta.szemplinska@uwm.edu.pl

- mgr Justyna Wojda; e-mail: justyna.wojda@uwm.edu.pl

- dr inż. Joanna Wysocka; e-mail: joanna.wysocka@uwm.edu.pl

  • Wydawnictwa z zakresu ekonomii, prawa, pedagogiki, polityki i nauk społecznych:

- mgr. Monika Burzyńska; e-mail: monika.burzynska@uwm.edu.pl

- inż. Krystyna Dajnowska; e-mail: krystyna.dajnowska@uwm.edu.pl

- mgr Olga Gierulska; e-mail: olga.gierulska@uwm.edu.pl

 

Zasady działania Zespołu ds. Kształtowania Księgozbioru link do dokumentu

Chcesz głosić zapotrzebownaie na książkę kliknij TU